PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÒNG TÀI CHÍNH

LÃNH ĐẠO TRƯỜNG

PHÒNG QLSV

Liên kết hữu ích

Thăm dò ý kiến

Chưa có bình chọn nào

Điều tra việc làm

Bạn đã có việc làm chưa?

CD

Thông báo về việc mở lớp học hè và học lại trong học kỳ chính (01/04/2016)
Thông báo về việc mở lớp học hè và học lại trong học kỳ chính
1. Ai xin mở lớp vào học kỳ hè nhớ nộp đơn đúng hạn nhé: 11/4 - 29/4. 
Trước hay sau thời gian trên đều ko nhận. 
Khi nộp thủ tục gồm danh sách sv đký học tối thiểu 30sv, đơn xin học hè có ý kiến bộ môn đồng ý dạy vào học kỳ hè.
2. Những lớp học lại mở trong học kỳ chính: Chỉ nhận đơn vào tuần đầu của tháng, xếp lịch + đăng ký học vào tuần thứ 2, bắt đầu học vào tuần thứ 3 của tháng. Ngoài thời gian trên không nhận và xử lý đơn.
Tin khác
In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 2

Lượt truy cập: 1960