PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÒNG TÀI CHÍNH

LÃNH ĐẠO TRƯỜNG

PHÒNG QLSV

Liên kết hữu ích

Thăm dò ý kiến

Chưa có bình chọn nào

Điều tra việc làm

Bạn đã có việc làm chưa?

DHCQ_Y

ĐĂNG KÝ HỌC KỲ HÈ 2016 - 2017 (05/05/2017)
ĐĂNG KÝ HỌC KỲ HÈ 2016 - 2017
ĐĂNG KÝ HỌC KỲ HÈ 2016 - 2017
Thời gian đăng ký: 4/5/17 - 8/5/17
Thời gian nộp đơn bổ sung: 9/5/17 - 11/5/17
Thời gian in lịch học: 19/5/17 - 21/5/17
(Riêng tiếng anh 4 in lịch học từ 13/5/17 - 14/5/17)
Các học phần mở trong học kỳ hè: Tin học, TTHCM, Pháp luật ĐC, Nội CS LT, Nội CS TH, Ngoại CS LT, Sinh lý 1, Giải phẫu 2, Hóa sinh, Hóa ĐC - VC (3TC), Giải phẫu bệnh, CNSXDP1, Hóa phân tích 1, Hóa phân tích 2, ĐLCM, Sản LT1, Nội BL LT1, Ngoại BL LT1, NLCB1, NLCB2, sinh - Di truyền, Hóa học (5TC), Mô (4TC), Vật lý - LS (4TC), GDTC1,2,3, Vật lý ĐC, GMHS, Toán CC - XSTK (4TC), DD ATTP1, Ung thư, Tiếng anh 4, Bào chế 1, Nội BL LT+TH (RHM), TTCĐ1, TTYHDP1
Tin khác
In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 1

Lượt truy cập: 1962