PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÒNG TÀI CHÍNH

LÃNH ĐẠO TRƯỜNG

PHÒNG QLSV

Liên kết hữu ích

Thăm dò ý kiến

Chưa có bình chọn nào

Điều tra việc làm

Bạn đã có việc làm chưa?

CTU (TC)

Đăng ký học lại các học phần (05/08/2016)
Đăng ký học lại các học phần
Đăng ký học lại các học phần: 
- Anh 2, 3, 4 (trình độ A2); Vi sinh; Giải phẫu 1; GDTC3, Hóa học, TCQLYT (đăng ký cùng K44)
- Anh 2 (trình độ B1): Đăng ký cùng K47
Thời gian đăng ký: 5/8/2016 - 8/8/2016
Thời gian nộp đơn bổ sung học phần: 9/8/2016
Thời gian in lịch học: 12/8/2016
Tin khác
In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 1

Lượt truy cập: 1959