PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÒNG TÀI CHÍNH

LÃNH ĐẠO TRƯỜNG

PHÒNG QLSV

Liên kết hữu ích

Thăm dò ý kiến

Chưa có bình chọn nào

Điều tra việc làm

Bạn đã có việc làm chưa?

THÔNG BÁO

Thông báo đăng ký lịch học HK1 năm học 2017 - 2018
Thông báo đăng ký lịch học HK1 năm học 2017 - 2018
ĐĂNG KÝ HỌC KỲ HÈ 2016 - 2017
ĐĂNG KÝ HỌC KỲ HÈ 2016 - 2017
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2016 - 2017
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2016 - 2017
Mẫu đăng ký học phần, Rút HP, Bổ sung HP
Mẫu đăng ký học phần, Rút HP, Bổ sung HP
LỊCH HỌC HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016 - 2017
LỊCH HỌC HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016 - 2017
Chương trình đào tạo (Áp dụng từ năm học 2016 - 2017)
Chương trình đào tạo (Áp dụng từ năm học 2016 - 2017)
Đăng ký học lại các học phần
Đăng ký học lại các học phần
LỊCH HỌC HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016 - 2017
LỊCH HỌC HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016 - 2017
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC KỲ HÈ
Thông báo đăng ký học kỳ hè
Thông báo về việc mở lớp học hè và học lại trong học kỳ chính
Thông báo về việc mở lớp học hè và học lại trong học kỳ chính
Đăng ký học lại PTHĐ kinh doanh (CTD13); Y học gia đinh (CT46)
Đăng ký học lại PTHĐ kinh doanh (CTD13); Y học gia đinh (CT46)
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (NĂM HỌC 2015_2016)
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (NĂM HỌC 2015_2016)
Lịch học thay thế CT47+CTD15
Lịch học thay thế CT47+CTD15
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HK2 2015_2016
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HK2 2015_2016
LỊCH HỌC HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015 - 2016
LỊCH HỌC HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015 - 2016

Trang:  [1] [2] [3]

In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 4

Lượt truy cập: 1970